ساچ

طراحی سایت ساچ

نوع وب سایت : شرکتی

درباره ساچ

توسعه اینترنت روش‌های خرید ما را به کلی دگرگون کرده است؛ منافع موجود در خرید اینترنتی هر روز تعداد بیشتری از مردم را به تجربه آن و ایجاد تغییر در الگوهای متداول خرید ترغیب می‏‌کند. امروز دیگر افراد این روش خرید را بیشتر منطبق بر شرایط زندگی مدرن می‏‏‏‌بینند؛ ویژگی‏‏‏‌ها و طبیعت خرید اینترنتی با روحیات و نیازهای رو به رشد ما هماهنگ‏‏‌تر شده است. همه سخت در حال تلاش برای پیشرفت‏‏‌های شخصی و جمعی خود هستیم.

امکانات و تکنولوژی های بکار رفته :

responsive-design
jquery
css3
cross
bootstrap
download